Naknada štete u saobraćaju NAKNADA ŠTETE U SAOBRAĆAJU Konstantno povećanja broja vozila na putevima i učesnika u saobraćaju sa sobom nosi i povećan rizik od saobraćajnih nezgoda. Za slučaj da vam se nesreća ipak dogodi obavezno nas kontaktirajte u što kraćem roku! DETALJNIJE Visina odštete u saobraćaju VISINA ODŠTETE U SAOBRAĆAJU Visinu naknade štete na vozilima procenjuju veštaci mašinske struke koja se određuje zavisno od oštećenja motornog vozila, dok se visina štete za povrede određuje na osnovu pregleda medicinske dokumentacije od strane lekara veštaka. DETALJNIJE Naknada štete za povrede na radu NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE NA RADU Ako radnik doživi povredu na radu ili u vezi sa radom, ili na putu od kuće do posla i obrnuto, inspekcija rada ne izlazi na teren, zaposleni sam prijavljuje povredu i ima pravo na novčanu naknadu od poslodavca za nastalu štetu. DETALJNIJE Naknada štete na javnom mestu NAKNADA ŠTETE NA JAVNOM MESTU Ako se povredite na ulici, u tržnom centru ili u teretani, upadnete u šaht ili udarite glavom u poštansko sanduče, imate pravo na odštetu. U cilju ostvarivanja vaših prava na naknadu štete posredujevo kako u vansudskom tako I u sudskom postupku. DETALJNIJE Fizičke povrede u saobraćaju FIZIČKE POVREDE U SAOBRAĆAJU Svaka povreda tela i oštećenje zdravlja u saobraćajnim nezgodama, pod određenim uslovima, oštećenom licu daje pravo na naknadu štete. Naknadu štete, pravo priznaje u dva oblika: materijalna šteta i nematerijalna šteta. DETALJNIJE
Go to Top
Call Now Button